Trajanje i raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da mogu podnositi pisane prigovore na sljedeći način:

– putem pošte na adresu: Pčelarstvo Daruvar d.o.o., Josipa Jelačića 87G, 43500 Daruvar, Hrvatska
– na e-mail adresu: pcelarstvo.daruvar@gmail.com
– na telefax broj: 043 334 896

Na Vaš prigovor odgovorit ćemo u roku od 15 dana.

Upute o jednostranom raskidu Ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i slijedeći primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora:

Obrazac o jednostranom raskidu Ugovora*
1. Ime, prezime i adresa potrošača:
______________________________________________________________________________________
2. Prima: Pčelarstvo Daruvar d.o.o., Josipa Jelačića 87G, 43500 Daruvar, Hrvatska.
3. Ovim izjavljujem da jednostrano raskidam ugovor o prodaji sljedeće robe:
______________________________________________________________________________________
naručene/primljene dana:

______________________________________________________________________________________

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru): _________________________________

Datum: ____________________________

Ovaj *Obrazac za jednostrani raskid Ugovora možete i elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave (ukoliko postoje), bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da to nije moguće ili pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat i povrat ćemo napraviti prema dogovoru.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
Robu vratite ili je predajte nama u Pčelarstvo Daruvar d.o.o., Josipa Jelačića 87G, 43500 Daruvar, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Ukoliko roba ne može biti vraćena poštom na uobičajen način kupac se može obratiti Pčelarstvo Daruvar-u na broj telefona 043 334 896 ili mail adresu  pcelarstvo.daruvar@gmail.com
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na linku. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_72_1354.html Prihvaćanjem ovih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.
Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

Select your currency
HRK Hrvatska kuna
EUR Euro
X